تمام سرمایه ما کاربرانمان هستند، همیشه پاسخگوی شما هستیم | تماس با ما

جزوه کنترل اتوماتیک

جزوه کنترل اتوماتیک دکتر بهرامی درس :کنترل اتوماتیک استاد: دکتر بهرامی رشته : مکانیک دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده : پوریا عقیلی نیا دانلود جزوه

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح  دکتر علیزاده درس :گزارش کار مقاومت مصالح استاد: دکتر علیزاده رشته : مکانیک دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده : پوریا عقیلی نیا دانلود جزوه

جزوه روش تحقیق و گزارش نویسی

جزوه روش تحقیق و گزارش نویسی درس :روش تحقیق و گزارش نویسی استاد: - رشته : هوافضا دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده : - دانلود جزوه

گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک

گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک درس :آزمایشگاه ترمودینامیک استاد: دکتر حسینی ابرده رشته : مکانیک دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده : پوریا عقیلی نیا دانلود جزوه

جزوه شیمی فیزیک پلیمرها

جزوه شیمی فیزیک پلیمرها دکتر محمدی درس :شیمی فیزیک پلیمرها استاد: دکتر محمدی رشته : پلیمر دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده : نفیسه مرادی دانلود جزوه

جزوه اندیشه اسلامی 1

جزوه اندیشه اسلامی 1 دکتر کیاشمشکی درس :اندیشه اسلامی 1 استاد: دکتر کیاشمشکی رشته : عمومی دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده : - دانلود جزوه

آزمایشگاه آیرودینامیک

آزمایشگاه آیرودینامیک 2 درس :آزمایشگاه آیرودینامیک 2 استاد: - رشته : هوافضا دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده : - دانلود جزوه

جزوه کارگاه اتومکانیک

جزوه کارگاه اتومکانیک درس :کارگاه اتومکانیک استاد: - رشته : مکانیک دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده : پوریا عقیلی نیا دانلود جزوه

جزوه کارگاه ابزار

جزوه کارگاه ابزار درس :جزوه کارگاه ابزار استاد: - رشته : هوافضا دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده : - دانلود جزوه

جزوه ارتعاشات

جزوه ارتعاشات دکتر اسماعیلی فر درس :ارتعاشات استاد: دکتر اسماعیلی فر رشته : هوافضا دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده : شکری دانلود جزوه

جزوه مبانی بیومکانیک

جزوه مبانی بیومکانیک دکتر بستان شیرین درس :مبانی بیومکانیک استاد: دکتر مهدی بستان شیرین رشته : مهندسی پزشکی دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده :یاسمن صدقی دانلود جزوه

جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر عودی درس :تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی استاد: دکتر عودی رشته : عمومی دانشگاه: صنعتی امیرکبیر نویسنده :- دانلود جزوه