آقای امید دادرس از ورودی های 91 مهندسی پزشکی امیرکبیر هستند که برای ادامه تحصیل به ایالات متحده مهاجرت کرده اند. ایشان در حال حاضر مشغول گذراندن دوره PHD در دانشگاه هیوستون امریکا هستند. فضای دانشگاههای خارج کشور، شرایط زندگی در امریکا، بررسی رزومه و نمرات تحصیلی از جمله موضوعاتی هستند که سعی شده در این ویدیو به آنها پرداخته شود.

اینستاگرام سایت:sneeds