آقای کیانوش معینی دانشجوی ترم آخر مهندسی نفت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه DTU دانمارک هستند ایشون در ایران نیز در مقطع  لیسانس در رشته مهندسی نفت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به تحصیل بودند که از ترم ۴ به فکر مهاجرت و اپلای با هدف کار و صنعت افتادند و به دنبال این مسیر رفتند.