جزوه استاتیک دکتر ابوالفتحی

درس :استاتیک

استاد : دکتر ابوالفتحی

رشته : مهندسی پزشکی

دانشگاه : صنعتی امیر کبیر

نویسنده: یاسمن صدقی

دانلود جزوه