امین مقطع دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق دانشگاه تورنتو است. کارشناسی را در رشته مهندسی برق در دانشگاه امیرکبیر سپری کرد، برای مقطع ارشد به دلیل نگرفتن ویزا موفق به مهاجرت نشد و پس از گذروندن سه ترم ارشد در دانشگاه امیرکبیر برای اروپا و کانادا اقدام کرد و از دانشگاه یورک موفق به اخذ پذیرش شد.برای دکتری از دانشگاه تورنتو در رشته برق قدرت پذیرش گرفت.امین در این ویدیو به طور تخصصی راجع به ایمیل اساتید صحبت میکنه و صفر تا صد روند ایمیل رو توضیح میده.